Takomläggning

Att ta hand om ditt tak där hemma är viktigt, dels av säkerhetsskäl men även för att det ökar värdet på huset rejält. Om du har ett tak som har problem av något slag, bör du därför överväga en takomläggning. I regel har ett vanligt svenskt tak som är gjort av takpannor nämligen endast en livslängd på ca. 40-60 år, och tak som börjar bli äldre än så bör därför läggas om.

Vad innebär takomläggning och vad ska man tänka på

När man lägger om ett tak, är så väl papp, pannor och virket under, den så kallade läkten som läggs om. Väldigt högkvalitativa takpannor, av t.ex. tegel eller betong kan i vissa fall återanvändas efter att man bytt ut underlaget.

Det är möjligt att lägga om tak själv om man har stor renoverings- eller byggvana. För den som inte är särskilt händig eller inte har erfarenhet av detta, rekommenderas dock inte detta, eftersom konsekvenserna kan bli väldigt allvarliga och tråkiga om något går fel vid omläggningen. Den som inte är säker på att han klarar av detta bör därför alltid överväga att anlita en entreprenör som har erfarenhet av detta. Tänk även på att vissa tak är mer komplicerade att lägga än andra.

Takomläggning

Bestämmer du dig för att låta någon annan ta hand om din takomläggning, är det bästa att kontakta några entreprenadfirmor för att begära in offerter från dem. På så sätt kan du jämföra deras priser med varandra, och enkelt hitta det billigaste alternativet.Innan du gör detta bör du dock ha lite kunskap om ditt tak, eftersom flera saker kan påverka priset, och utan all information är det svårt att få tillförlitliga priser från företagen. Några av de saker du bör veta innan du begär offerter är bland annat:

– Takets storlek (ytan)
– Om taket är rakt eller sluttar delvis eller har några andra speciella egenskaper
– Vilket material som använts för att lägga taket tidigare
– Vilket material som ska användas för omläggningen
– Om du kan ordna det nya materialet på egen hand eller behöver hjälp med detta

Tänk även på att förutom arbetskostnaderna så kan även andra kostnader, som t.ex. resekostnader tillkomma. I en bra offert bör allt sådant stå specificerat. Du bör även kunna få en tidsuppskattning av företaget, så att du vet vilken tidsperiod arbetet rör sig om.

Glöm inte heller att om du ska tillvarata gamla takpannor och återanvända dem, så kräver detta mer jobb, och därmed arbetskostnader, än att använda helt nya takpannor (vilket dock leder till en högre materialkostnad), då alla de gamla pannorna måste tas ned mycket försiktigt för att inte gå sönder. Om takmaterialet i taket ska bytas ut behövs det bygglov. Att byta ytbehandling, färg eller något annat liknande är dock tillåtet utan bygglov.

Vad kan man göra för att slippa takomläggning ofta

Tar man hand om sitt tak ordentligt blir livslängden på taket längre och takomläggning behövs inte göras lika ofta. Vad man därför kan göra är att man gör det till en vana att ägna sig åt takvård varje vår och sommar, samt att rensa taket från skräp och växter regelbundet under hela året.