Göra arbetet själv

Kan man byta tak själv och är det en bra ide

Om du har problem med taket, för att det läcker, har skador eller liknande, men känner att du är ganska händig av dig, undrar du förmodligen om man skulle kunna byta tak själv, eller om man alltid behöver ta hjälp med detta. Svaret på denna fråga är förstås att det varierar, beroende på vad man har för tak, vad man ska lägga för nytt tak, och så vidare. Men har man viss erfarenhet av att bygga och renovera, går det faktiskt att byta tak själv. Dock är det viktigt att man vet lite om hur denna process går till, för att man ska kunna ta ställning till huruvida detta är realistiskt i just ditt fall eller inte.

Följande moment ingår vid byte av tak

Att besiktiga taket

Så att man vet om hela taket bör bytas ut eller om det kan renoveras.

Att planera hela arbetet och processen

Detta är viktigt för att man ska kunna göra en rimlig tidsuppskattning, speciellt om man inte kan ägna hela sin tid åt att byta taket.

Att ta bort det gamla taket

Detta kan vara en tidskrävande process, eftersom materialet man tar av, förstås även ska forslas bort och så vidare. Dessutom måste man vara försiktig så att man inte orsakar skador när man gör detta.

Att fixa underlagstaket

Detta är väldigt viktigt, för att taket ska vara tätt och säkert. Ofta den svåraste delen av processen för en lekman att utföra.

Att lägga yttertaket

Kan också vara krävande, beroende på vilken typ av tak man har, och dessutom tidskrävande. Här måste man dessutom tänka på att göra slutresultatet estetiskt tilltalande, vilket kanske inte alltid är så lätt.

Vilka fördelar har det att byta tak själv?

Byta tak

Den största fördelen är förstås att det blir billigare än att anlita en takläggare. Det är dock ändå ganska dyrt, framför allt eftersom takmaterialen i sig kostar en hel del. Dessutom vet man ju när man väljer att byta tak själv exakt vad som gjorts, samt att allt blivit gjort på rätt sätt, något som en del känner sig osäkra på annars när någon annan gör jobbet.

Vilka nackdelar kan det då ha att byta tak själv?

Den största nackdelen är att det tar betydligt längre tid att få arbetet klart när man väljer att byta tak själv. Dels har de flesta inte hur mycket tid som helst att lägga på detta arbete, vilket gör att arbetet kan dra ut på tiden med anledning av detta, och dessutom är professionella takläggare förstås snabbare i sig på att utföra arbeten av det här slaget, vilket gör att det också går snabbare med anledning av detta.

Som du säkert förstår måste var och en alltså själv avgöra om det är en bra ide att byta tak själv, då detta beror på vad man tycker är viktigast i sammanhanget, då det finns både fördelar och nackdelar med detta. Dessutom beror det väldigt mycket på hur skicklig du är som hobbyhantverkare själv. En del blir väldigt nöjda med resultatet om de lyckas med att byta tak själv, medan andra tycker att det var ett misstag. Därför måste man alltid fatta ett beslut för varje unikt fall, och inget annat.